Budoucí zástavba Žlutého kopce na starém Brně (2019–2020)

Užší jednofázová projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

Rok konání soutěže: 2019–2020

Popis:

Předmětem urbanisticko-architektonické soutěže budoucí zástavby Žlutého kopce na Starém Brně bylo řešení koncepčního návrhu daného území a jeho zástavby.

Zástavbu Žlutého kopce na Starém Brně si zadavatel definoval v memorandu o výstavbě na území městské části: „Městská část požaduje na svém území zřízení lokality pro rozvoj nové vilové čtvrti na Žlutém kopci, jako nedílnou součást městské struktury. Urbanistické uspořádání stanoví veřejná architektonická soutěž“.

Další informace o soutěži – Česká komora architektů

Informace o veřejné zakázce

Důležité odkazy