Park Žlutý kopec na Starém Brně (2021–2022)

Jednofázová užší projektová architektonicko-krajinářská soutěž.

Popis:
Předmětem architektonicko-krajinářské soutěže je návrh parku Žlutý kopec na Starém Brně v rozsahu definovaném v soutěžních podkladech a územní studii Žlutý kopec (EA architekti s.r.o., 04/2021) schválené pod č.j.: MMB/0444309/2021 jako územně plánovací podklad.

Další informace o soutěži – Česká komora architektů
Informace o veřejné zakázce

Návrhy do soutěže podali: 

  • Návrh č. 1: Ofschem architekti s. r. o. a Ing. Marek Holán
  • Návrh č. 2: M2AU s. r. o.
  • Návrh č. 3: Atelier Divo s. r. o. a Ing. Michal Palaščák
  • Návrh č. 4 Ing. Vladimír Sitta, Ing. Tereza Havránková, Ing. Eliška Olšanská a Ing. arch. Ondřej Buš
  • Návrh č. 5: Jakub Chvojka
  • Návrh č. 6: Atregia s. r. o.
  • Návrh č. 7: KOGAA Studio s. r. o.

Porota rozhodla: 

  • 1. cenu udělit soutěžnímu návrhu č. 5 účastníka Jakuba Chvojky 
  • 2. cenu neudělit 
  • 3. cenu udělit soutěžnímu návrhu č. 4 účastníků Ing. Vladimíra Sitty, Ing. Terezy Havránkové, Ing. Elišky Olšanské a Ing. arch. Ondřeje Buše

1. cena

3. cena

Důležité odkazy