Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní – Veletržní při Mendlově náměstí (2016)

Jednofázová projektová vyzvaná architektonicko-urbanistická soutěž.

Rok konání soutěže: 2016

Popis:

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu na řešení úpravy veřejného prostoru při Mendlově náměstí v Brně s názvem „Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní – Veletržní při Mendlově náměstí v Brně“ s následným zadáním zakázky na dopracování komplexní projektové dokumentace na celé stavební dílo jako veřejnou zakázku malého rozsahu. Předmětem plnění této veřejné zakázky pro vítěze soutěže bylo zhotovení Projektové dokumentace dle platné legislativy a Standardů ČKA a ČKAIT na stavební dílo: „Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní – Veletržní při Mendlově náměstí v Brně“.

Další informace o soutěži – Česká komora architektů

Informace o veřejné zakázce

Důležité odkazy