Související dokumenty

Žádost o projednání záměru v Komisi výstavby a územního plánování (STAKO)

Jedná se o záměry na území městské části Brno-střed, které chtějí investoři, popřípadě jejich zástupci projednat v orgánech městské části Brno-střed. Jedná se převážně o záměry výstavby, investiční záměry, projektové dokumentace ve fází studie a podobně. Výsledkem projednání je stanovisko městské části Brno-střed k žádanému záměru.

Popis činnosti a složení Komise výstavby a územního plánování.

Důležité odkazy