Výsledek ankety Lavička pro Brno-střed

Lidé v anketě zvolili nejlepší lavičku.

Městská část Brno-střed se v roce 2017 rozhodla využít mlatové plochy parčíku na Nových sadech k prezentaci výrobců městského mobiliáře. Občané městské části i celého města Brna si mohli lavičky vyzkoušet a zvolit tu nejlepší. Anketa Lavička pro Brno-střed proběhla od května 2017 do prosince 2019. Z průběžného hodnocení vyplynula oblíbenost otočných laviček, proto byly umístěny na Dominikánském náměstí. Celkovým vítězem se stala lavička Portigoa PQA151.

Všem zúčastněným, kteří do soutěže zapojili, děkujeme.

Fotografie prvních míst

Důležité odkazy