Park Žlutý kopec na Starém Brně

Jednofázová užší projektová architektonicko-krajinářská soutěž.

Popis:
Předmětem architektonicko-krajinářské soutěže je návrh parku Žlutý kopec na Starém Brně v rozsahu definovaném v soutěžních podkladech a územní studii Žlutý kopec (EA architekti s.r.o., 04/2021).

Termín vyhlášení:
31. března 2022

Řádní členové poroty – závislí:

  • Ing. arch. Vojtěch Mencl
  • JUDr. Robert Kerndl – náměstek primátorky města Brna
  • Ing. arch. Gabriel Kurtis – zastupitel MČ Brno-střed

Řádní členové poroty – nezávislí:

  • Doc. Ing. arch. Jiří Oplatek
  • Ing. arch. MgA. David Mateásko
  • Ing. arch. Eva Eichlerová
  • Ing. Markéta Veličková

Další informace o soutěži – Česká komora architektů
Informace o veřejné zakázce

Důležité odkazy