Složení rady městské části

Vojtěch Mencl

Ing. arch. Vojtěch mencl

starosta, politická příslušnost: ODS

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti v oblasti rozvoje městské části, územního plánování a ve věcech stanovených pro funkci starosty zákonem o obcích.

 • Dominikánská 2
 • 601 69 Brno
Ludmila Oulehlová

Ludmila Oulehlová

1. místostarostka MČ Brno-střed, politická příslušnost: ANO

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti v oblasti obchodu a služeb, bezpečnosti a životního prostředí.

Martin Vrubel

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

2. místostarosta MČ Brno-střed, politická příslušnost: KDU-ČSL

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti v oblasti školství a bytové politiky.

 • Dominikánská 2
 • 601 69 Brno
Roman Kotěra

ing. roman kotěra

3. místostarosta, politická příslušnost: ODS

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti v oblasti rozpočtu a financí, ekonomiky a kultury.

 • Dominikánská 2
 • 601 69 Brno
Zdeněk Machů

Ing. Zdeněk Machů

4. místostarosta, neuvolněný, politická příslušnost: ANO

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti v oblasti dopravy a informatiky.

Jan Mandát

Mgr. Jan Mandát, LL.M.

Uvolněný člen ZMČ, politická příslušnost: ODS

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti v oblasti legislativy.

 • Dominikánská 2
 • 601 69 Brno
Miroslav Vaníček

Miroslav vaníček

Uvolněný člen ZMČ, politická příslušnost: ODS

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti v oblasti majetku.

 • Dominikánská 2
 • 601 69 Brno
Martin Brym

Martin Brym

Uvolněný člen ZMČ, politická příslušnost: TOP 09

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti v oblasti výstavby a dislokací nebytových prostor.

 • Dominikánská 2
 • 601 69 Brno
Martin Drdla

Martin Drdla, MSc.

Uvolněný člen ZMČ, politická příslušnost: ANO

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti v oblasti investic a správy bytových domů.

 • Dominikánská 2
 • 601 69 Brno
Jiřina Fischerová

Mgr. Jiřina Fischerová

Uvolněná členka ZMČ, politická příslušnost: ANO

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti v oblasti občanských záležitostí a matriky.

Pavel Studeník

Ing. Pavel Studeník

Uvolněný člen ZMČ, politická příslušnost: KDU-ČSL

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti v oblasti sociální a zdravotní.

 • Dominikánská 2
 • 601 69 Brno

Důležité odkazy