Finanční výbor 2018-2022

Úkoly finančního výboru

  • Kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Brno-střed,
  • vyjadřuje se k rozpočtu a k vnitřní stavbě jeho jednotlivých kapitol (náklady, příjmy, výdaje),
  • vyjadřuje se k finančnímu vypořádání se skutečností, k auditu, k celkovému hospodaření úřadu,
  • vyjadřuje se ke změnám rozpočtu,
  • vyjadřuje se k příspěvkům, darům a prominutí pohledávek,
  • kontroluje příjmy a výdaje schváleného rozpočtu,
  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo městské části Brno-střed.

Složení finančního výboru

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funce
Mgr. Bc. Ladislava Macurová

+420 542 526 309
macurova@brno-stred.cz

ODS předsedkyně Finančního výboru
Martin Drdla, MSc. drdla@brno-stred.cz  bez pol. příslušnosti,
zvolen za ANO
místopředseda Finančního výboru
Ing. Zdeněk Machů machu@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za ANO
člen Finančního výboru
Ing. Bílek Bohumil bilek@brno-stred.cz  KDU-ČSL člen Finančního výboru
MUDr. Vojtěch Weinberger weinberger@brno-stred.cz KDU-ČSL člen Finančního výboru
Bc. Patrik Doležal dolezal@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za Piráti
člen Finančního výboru
BcA. Petr Kalousek kalousek@brno-stred.cz ŽTB člen Finančního výboru
Akad. arch. Tomáš Kotas kotas@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za SPD
člen Finančního výboru
Mgr. David Oplatek oplatek@brno-stred.cz Zelení člen Finančního výboru
Ing. Mgr. Pavel Mises mises@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti, zvolen za ODS s podporou Svobodných člen Finančního výboru
Martin Bundálek bundalek@brno-stred.cz ODS člen Finančního výboru
Mgr. Renata Štrbáková

+420 542 526 133
renata.strbakova@brno-stred.cz

  tajemnice výboru

Zprávy finančního výboru

Důležité odkazy