Zastupitelstvo městské části Brno-střed 2018–2022

Zastupitelstvo městské části Brno-střed je volený orgán, který rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti městské části Brno-střed. Práva a povinnosti Zastupitelstva městské části Brno-střed vycházejí ze zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále Statutu města Brna a dalších příslušných legislativních norem. Jednání Zastupitelstva městské části Brno-střed upravuje Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-střed.

Důležité odkazy