Komise výstavby a územního plánování 2018-2022

Popis činnosti komise:

  • Projednává záležitosti územně plánovacího procesu.
  • Předkládá Radě městské části Brno-střed návrhy, podněty a připomínky k řešení otázek na úseku výstavby a územního rozvoje.
  • Vyjadřuje se ke koncepcím rozvoje města či městské části Brno-střed.
  • Vyjadřuje se k rozvojovým koncepcím energetických systémů na území městské části Brno-střed.
  • Projednává návrhy a podněty z ostatních komisí v oblasti své působnosti a zaujímá k nim stanovisko.
  • Shromažďuje a projednává záměry, projekty a připomínky týkající se Strategického plánu rozvoje městské části a projektových záměrů, které je možné podpořit z externích zdrojů financí.

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Ing. arch. Petr Bořecký +420 542 526 307
borecky@brno-stred.cz
bez pol. příslušnosti,
zvolen za ANO
předseda komise
RNDr. Filip Chvátal, PhD. chvatal@brno-stred.cz KDU-ČSL místopředseda komise

Bc. Michal Lepka

lepka@brno-stred.cz ODS člen komise

Richard Sázavský

  - člen komise
Mgr. Pavel Rubina   - člen komise
Ing. arch. Antonín Hladík   - člen komise
Ing. Martin Schwab +420 542 526 307
schwab@brno-stred.cz
bez pol. příslušnosti,
zvolen za ANO
člen komise
Ing. arch. David Mikulášek  

-

člen komise

Ing. Igor Kyselka, CSc.   - člen komise
Ing. arch. Gabriel Kurtis kurtis@brno-stred.cz

ŽTB

člen komise
Akad. arch. Tomáš Kotas kotas@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za SPD
člen komise
Bc. Patrik Doležal dolezal@brno-stred.cz

bez pol. příslušnosti,
zvolen za Piráti

člen komise

MgA. Jakub Kořínek

  - člen komise

Světlana Weiss

+420 542 526 314
svetlana.weiss@brno-stred.cz
- tajemnice komise

Důležité odkazy