Komise pro oblast sociální, zdravotní a občanských záležitostí 2018-2022

Popis činnosti komise:

  • Vyjadřuje se k řešení otázek bydlení žadatelů s nízkými příjmy bez potřeby komplexní sociální podpory, či žadatelů v tíživé sociální situaci o obecní byt.
  • Vyjadřuje se k záměru výstavby domů s pečovatelskou službou, sociálních zařízení a jiných zařízení.
  • Vyjadřuje se k žádostem o poskytnutí finančních příspěvků nestátním subjektům, nadačním fondům apod.
  • Spolupracuje s Odborem sociálním a zdravotním Úřádu městské části Brno-střed v oblasti občanských obřadů.
  • Vyjadřuje se k žádostem o vyhrazená parkovací stání pro držitele ZTP, ZTP/P.
  • Iniciuje činnosti a předkládá vlastní podněty a podněty Odboru sociálního a zdravotního Radě městké části Brno-střed v oblasti sociální a zdravotní.

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. +420 542 526 317
vrubel@brno-stred.cz
KDU-ČSL předseda komise
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.   - místopředseda komise
Vladimíra Quirencová   - členka komise
Zdenka Nováková   - členka komise
MUDr. Michaela Klabusayová   - členka komise
PhDr. Jan Pazdírek   bez pol. příslušnosti,
zvolen za ANO
člen komise
Mgr. Jan Sedláček   - člen komise
MUDr. Vojtěch Weinberger weinberger@brno-stred.cz KDU-ČSL člen komise
JUDr. Kristýna Fuchsová   - členka komise
Mgr. Lenka Brodzáková brodzakovalenka@gmail.com - členka komise
Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová   - členka komise
Gabriela Kotěrová, Dis. +420 542 526 219
gabriela.koterova@brno-stred.cz
- tajemnice komise

Důležité odkazy