Komise pro školství, mládež a sport 2018-2022

Popis činnosti komise:

 • Navrhuje podporu konání akcí v rámci zájmové činnosti dětí a žáků ve školách a školských zařízeních.
 • Navrhuje podporu konání sportovních a jiných akcí pro děti a mládež.
 • Spolupracuje se školami na území městské části Brno-střed.
 • Vyjadřuje se k aktuálním problémům školství v působnosti městské části Brno-střed z podnětu zákonných zástupců dětí a žáků, školských rad a škol.
 • Doporučuje Radě městské části Brno-střed poskytování dotací do 50 000 Kč v jednotlivých případech a poskytování darů do 20 000 Kč souhrnně za rozpočtové období spolkům a jiným právnickým nebo fyzickým osobám na akce v oblasti školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
 • Vyjadřuje se k materiálům a podnětům týkajícím se školství od ostatních komisí Rady městské části Brno-střed.
 • Spolupracuje s Finančním výborem Zastupitelstva městské části Brno-střed a s ostatními komisemi Rady městské části Brno-střed.
 • Spolupracuje s Odborem školství, sportu, kultury a mládeže Úřadu městské části Brno-střed.
 • Spolupracuje s Odborem ekonomickým Úřadu městské části Brno-střed ve věcech finančních a rozpočtových.
 • Spolupracuje se zaměstnancem Úřadu městské části Brno-střed, pověřeným přijímáním žádostí o dotace a dary.
 • Vyjadřuje se k žádostem o pronájem v prostorách škol a školských zařízení.
 • Seznamuje se se záměry investic do škol a školských zařízení a s plánovanými rekonstrukcemi škol a školských zařízení.
 • Navrhuje koncepci rozvoje tělesné výchovy a sportu na území městské části Brno-střed.
 • Navrhuje podporu konání sportovních akcí na území městské části Brno-střed.
 • Koordinuje spolupráci městské části Brno-střed s organizacemi, které se věnují dětem a mládeži.

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Ing. Martin Schwab +420 542 526 307
schwab@brno-stred.cz
bez pol. příslušnosti,
zvolen za ANO
předseda komise
Ing. Mgr. Jiří Haičman   - místopředseda komise
Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA, LL.M.   - člen komise
Martin Bundálek bundalek@brno-stred.cz ODS člen komise
Mgr. Bc. Ladislava Macurová macurova@brno-stred.cz ODS členka komise
Mgr. David Čížek   - člen komise
RNDr. Miroslav Sedláček   - člen komise
Vítězslav Khýn   - člen komise
Vojtěch Vašák   - člen komise
Mgr. Silvie Mrkvanová   - členka komise
Mgr. Pavla Lukešová lukesova@brno-stred.cz Zelení členka komise
Romana Benešová

+420 778 752 412
romana.benesova@brno-stred.cz

  tajemnice komise

 

Důležité odkazy