Komise pro odpis nedobytných pohledávek 2018-2022

Popis činnosti komise:
Komise pro odpis nedobytných pohledávek u pohledávek souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor vzniklých za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených městské části Brno-střed, tj. pohledávek vzniklých v rámci samostatné působnosti městské části Brno-střed, ve výši nad 50 000 korun:

  • vyhodnocuje vhodnost pohledávek k odpisu,
  • prošetřuje vzniklé škody a podává návrhy na způsob likvidace.

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Mgr. Bc. Ladislava Macurová +420 542 526 309
macurova@brno-stred.cz
ODS předsedkyně komise
Bc. Miroslava Pelíšková +420 542 526 271
miroslava.peliskova@brno-stred.cz
- místopředsedkyně komise
Ing. Tomáš Matejov +420 542 526 134
tomas.matejov@brno-stred.cz
- člen komise
Bc. Marie Pešáková +420 542 526 148
marie.pesakova@brno-stred.cz
- členka komise
Martina Skalická +420 542 526 272
martina.skalicka@brno-stred.cz
- členka komise
Radka Šumberová, DiS. +420 542 526 276
radka.sumberova@brno-stred.cz
- tajemnice komise

 

Důležité odkazy