Komise pro kulturu 2018-2022

Popis činnosti komise:

  • Navrhuje podporu kulturních akcí se vztahem k městské části Brno-střed.
  • Spolupracuje na přípravě kulturních akcí na území městské části Brno-střed.
  • Spolupracuje s kulturními institucemi.
  • Navrhuje propagaci a prezentaci kulturních hodnot, vztahujících se k území městské části Brno-střed.
  • Doporučuje Radě městské části Brno-střed poskytování dotací do 50 000 Kč v jednotlivých případech a poskytování daru do 20 000 Kč souhrnně za rozpočtové období spolkům a jiným právnickým nebo fyzickým osobám na akce v oblasti kultury.
  • Spolupracuje s ostatními komisemi Rady městské části Brno-střed ve věcech v její působnosti a s Finančním výborem Zastupitelstva městské části Brno-střed.
  • Spolupracuje s Odborem ekonomickým Úřadu městské části Brno-střed ve věcech finančních a rozpočtových.
  • Spolupracuje s Odborem školství, sportu, kultury a mládeže Úřadu městské části Brno-střed.
  • Spolupracuje s určenými zaměstnanci zařazenými do Úřadu městské části Brno-střed pověřenými oblastí kultury a přijímáním žádostí o dotace a dary.

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Mgr. Ilona Sedláková sedlakova@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolena za ANO
předsedkyně komise
Martin Reiner reiner@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za ŽTB
místopředseda komise
Ing. Bohumil Bílek bilek@brno-stred.cz KDU-ČSL  člen komise
Karel Heřman karelcanki.h@seznam.cz  - člen komise
Robin Němec  robin.nemec340@gmail.com ODS člen komise
RNDr. Miroslav Sedláček  miroslavsedlacekbrno@gmail.com - člen komise
Roman Freimuth  freimuth@brno-stred.cz SPD člen komise
Mgr. Nikola Illeová nikola.illeova@gmail.com   členka komise
PhDr. Marika Kupková, Ph.D.    Zelení členka komise
Martin Kudlička m.kudlicka@seznam.cz   člen komise
JUDr. Jan Čebiš     člen komise
BcA. Magdalena Mazlová +420 770 149 296
magdalena.mazlova@brno-stred.cz
  tajemnice komise

Důležité odkazy