Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod 2018-2022

Popis činnosti komise:

  • Projednává návrhy právních norem vydávaných statutárním městem Brnem (obecně závazné vyhlášky, nařízení, apod.) dle své působnosti, zejména v oblasti zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a Tržního řádu.
  • Zabývá se bezpečnostní situaci v městské části Brno-střed.
  • Zabývá se problematikou dodržování veřejného pořádku a průběžně vyhodnocuje a navrhuje opatření k ochraně veřejného pořádku (např. rušení nočního klidu).
  • Zabývá se vývojem kriminality na konkrétních místech v rámci městské části Brno-střed a navrhuje možná řešení pro předcházení negativního dopadu na bezpečnostní situaci, veřejný pořádek a občanské soužití.
  • Informuje Radu městské části Brno-střed o existenci negativních jevů v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku.
  • Navrhuje ve spolupráci s Úřádem městské části Brno-střed způsoby ekonomicky a společensky žádoucího využití svěřeného majetku městské části Brno-střed v oblasti služeb.
  • Navrhuje lokality tržišť městské části Brno-střed.
  • Projednává a posuzuje veškeré otázky související se sítí obchodů a služeb na území městské části Brno-střed.
  • Navrhuje naléhavé požadavky na využití nebytových prostor v domech svěřených městské části Brno-střed pro obchod a služby, a to na základě vlastních pozorování a odůvodněných požadavků obyvatel.
  • Projednává problematiku restauračních zahrádek na území městské části Brno-střed.

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Ing. Zdeněk Machů machu@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za ANO
předseda komise
Ing. Lukáš Moravec moravec.luk@gmail.com - místopředseda komise
Ing. Ivo Komárek +420 542 526 302
komarek@brno-stred.cz
ODS člen komise

Bc. Michal Lepka

lepka@brno-stred.cz  ODS člen komise
Mgr. Jiřina Fischerová   - členka komise
Mgr. Jiří Fadrný fadrny@email.cz - člen komise
Mgr. Anna Hrabovská hrabovska@brno-stred.cz 

ŽTB

členka komise

PhDr. Marika Kupková, PhD.   Zelení členka komise
Petr Springinsfeld +420 608 366 554 Piráti člen komise
Roman Freimuth freimuth@brno-stred.cz  SPD  člen komise
Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D.

tomrepa@seznam.cz

ČSSD člen komise
Bc. Gabriela Bradáčová

+420 542 526 326
gabriela.bradacova@brno-stred.cz 

  tajemnice komise

Důležité odkazy