Komise majetková 2018-2022

Popis činnosti komise:

  • Předkládá Radě městské části Brno-střed návrhy, podněty a připomínky k řešení otázek spojených s dispozicemi s obecním nemovitým majetkem, jak se svěřeným městské části Brno-střed tak i s nesvěřeným městské části Brno-střed (např. prodej, pronájem, výpůjčka, dar, věcné břemeno).
  • Vyjadřuje se k otázkám spojeným s veškerými dispozicemi s obecním nemovitým majetkem.
  • Zpracovává stanoviska k podkladovým materiálům a návrhům předkládaným Oddělením majetku Úřadu městské části Brno-střed k projednání v Radě městské části Brno-střed a Zastupitelstvu městské části Brno-střed.
  • Podává konkrétní návrhy na dispozici s majetkem svěřeným městské části Brno-střed (podmínky dispozice, finanční plnění).
  • Vyjadřuje se k majetkovým vztahům, vážícím se k obecním bytovým domům.
  • Doporučuje výběr budoucích nájemců a nabyvatelů.
  • Uplatňuje návrhy a podněty komisí Rady městské části Brno-střed, a to v oblasti své působnosti.

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
JUDr. Otakar Bradáč bradac@brno-stred.cz ODS předseda komise
Ludmila Oulehlová +420 542 526 326
oulehlova@brno-stred.cz
bez pol. příslušnosti,
zvolena za ANO
místopředsedkyně komise
Ing. Pavel Urubek   - člen komise
Jan Čebiš   člen komise
Vítězslav Herosch   člen komise
Mgr. Ctibor Pelikán   člen komise
Ing. Miroslav Dvořák, CSc.   člen komise
Ing. arch. Radim Horák horak@brno-stred.cz ŽTB člen komise

Akad. arch. Tomáš Kotas

kotas@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za SPD
člen komise
Jiří Pertl pertl@brno-stred.cz Piráti člen komise
Mgr. David Oplatek oplatek@brno-stred.cz SZ člen komise
Mgr. Marta Sukupová +420 542 526 361
marta.sukupova@brno-stred.cz
  tajemnice komise

Důležité odkazy