Komise legislativní a organizační 2018-2022

Popis činnosti komise:

  • Projednává návrhy na změny a doplnění vnitřních předpisů Úřadu městské části Brno-střed, případně návrhy nových vnitřních předpisů Úřadu městské části Brno-střed (např. organizační řád, směrnice, pokyny, jednací řády).
  • Projednává návrhy metodik a obecných pravidel přijímaných městskou částí Brno-střed, případně změny a doplnění těchto metodik a obecných pravidel.
  • Vyjadřuje se k návrhům právních norem vydávaných statutárním městem Brnem (obecně závazné vyhlášky, nařízení).
  • Navrhuje vzorová znění smluvních dokumentů uzavíraných městskou části Brno-střed.
  • Vyjadřuje se k návrhům a žádostem externích subjektů v právních záležitostech.
  • Projednává návrhy předložené předsedou jiné komise Rady městské části Brno-střed, doplněné o vyjádření právníka příslušného odboru Úřadu městské části Brno-střed v případě, že projednávaný bod je závislý na posouzení právní otázky.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce
JUDr. Michaela Dumbrovská +420 542 526 301
dumbrovska@brno-stred.cz
KDU-ČSL předsedkyně komise
Mgr. Ilona Sedláková sedlakova@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolena za ANO
místopředsedkyně komise
JUDr. Dagmar Lastovecká   - členka
Jana Kubějová   - členka 
Mgr. Michal Chládek ml.   - člen 
JUDr. Jan Čebiš   - člen
Mgr. Jiřina Fischerová   - členka
Mgr. Anna Hrabovská hrabovska@brno-stred.cz ŽTB členka
Ing. Tomáš Lidický   - člen
Petr Springinsfeld petr.springinsfeld@pirati.cz Piráti člen
JUDr. Michal Závodský zavodsky@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za Zelení
člen 
Mgr. Tereza Václavíková +420 542 526 373
tereza.vaclavikova@brno-stred.cz
  tajemnice komise

Důležité odkazy