Komise dopravy 2018-2022

Popis činnosti komise:

 • Projednává a doporučuje Radě městské části Brno-střed roční plán oprav komunikací.
 • Doporučuje Radě městské části Brno-střed návrhy na změnu dopravního značení na území městské části Brno-střed.
 • Navrhuje ve spolupráci s orgány Úřadu městské části Brno-střed způsoby ekonomicky a společensky žádoucího využití svěřeného majetku městské části Brno-střed v oblasti dopravy.
 • Vyjadřuje se k liniovým stavbám na území městské části Brno-střed.
 • Projednává a předkládá Radě městské části Brno-střed návrhy v oblastech:
  a) opravy chodníků a silnic,
  b) dopravní značení, umístění semaforů,
  c) jednosměrné ulice,
  d) časomíry, zastávky,
  e) způsob údržby komunikací,
  f) cyklistické stezky – budování, údržba.
 • Vyjadřuje se k návrhům v oblasti organizace individuální a hromadné dopravy a k navrhovaným změnám v dopravě na území městské části Brno-střed.
 • Spolupracuje s odborem dopravy a odborem majetku Úřadu městské části Brno-střed.

Složení komise:

jméno a přijmení kontakt polit. přísluš. funkce
Ing. Mgr. Pavel Mises mises@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti, zvolen za ODS s podporou Svobodných předseda komise
Ing. arch. Petr Bořecký +420 542 526 307
borecky@brno-stred.cz
bez pol. příslušnosti,
zvolen za ANO
místopředseda komise
Bc. Michal Lepka lepka@brno-stred.cz ODS člen komise
Ing. Petr Štefánek stefanek@brno-stred.cz ODS člen komise
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. chvatal@brno-stred.cz KDU-ČSL člen komise
Mgr. Jasna Flamiková flamikova@brno-stred.cz Zelení členka komise
Mgr. Marek Lahoda mara.lahoda@gmail.com Piráti člen komise
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. +420 542 526 317
vrubel@brno-stred.cz
KDU-ČSL člen komise
Ing. Karel Marhan   - člen komise
Ing. arch. Radim Horák   - člen komise 
Ing. Ivan Fencl, Ph.D.   - člen komise
Ing. Bc. Michaela Fojtíková +420 542 526 325
michaela.fojtikova@brno-stred.cz
  tajemnice komise

Důležité odkazy