Komise dislokační 2018-2022

Popis činnosti komise:

  • Projednává výběr žadatelů o pronájem nebytových prostorů a uzavření nájemních smluv k nebytovým prostorům v domech svěřených městské části Brno-střed.
  • Projednává záležitosti související se vznikem, změnou a zánikem nájemních vztahů.
  • Projednává další záležitosti v rámci samostatné působnosti týkající se pronájmu nebytových prostorů v domech svěřených městské části Brno-střed.

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
JUDr. Otakar Bradáč  bradac@brno-stred.cz ODS  předseda komise
Martin Drdla, MSc. drdla@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolen za ANO
místopředseda komise
Ing. Petr Štefánek stefanek@brno-stred.cz ODS člen komise
Ing. Ivo Komárek +420 542 526 302
komarek@brno-stred.cz
ODS člen komise
PhDr. Jan Pazdírek   bez pol. příslušnosti,
zvolen za ANO
člen komise
JUDr. Michaela Dumbrovská +420 542 526 301
dumbrovska@brno-stred.cz
KDU-ČSL členka komise
Ing. Pavel Studeník +420 773 798 172
junior@pavelstudenik.cz
KDU-ČSL člen komise
BcA. Petr Kalousek kalousek@brno-stred.cz ŽTB člen komise
Roman Freimuth freimuth@brno-stred.cz SPD člen komise
Ing. Jan Brodzák   - člen komise 
Mgr. Pavla Lukešová lukesova@brno-stred.cz Zelení členka komise 
Martina Skalická +420 542 526 272
martina.skalicka@brno-stred.cz
  tajemnice komise

Důležité odkazy