Komise bytová 2018-2022

Popis činnosti komise:

  • Projednává výběr žadatelů o pronájem bytů a uzavření nájemních smluv k bytům v domech svěřených městské části Brno-střed.
  • Projednává prodloužení nájemních smluv k bytům v domech svěřených městské části Brno-střed.
  • Projednává záležitosti související se vznikem, změnou a zánikem nájemních vztahů.
  • Projednává a vyjadřuje se ve věcech prodeje, popř. odsvěření domů svěřených městské části Brno-střed.
  • Projednává další záležitosti v rámci samostatné působnosti týkající se pronájmu bytů v domech svěřených městské části Brno-střed.

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
JUDr. Otakar Bradáč bradac@brno-stred.cz ODS předseda komise
Ludmila Oulehlová +420 542 526 326
oulehlova@brno-stred.cz
bez pol. příslušnosti,
zvolena za ANO
místopředsedkyně komise
Ing. Petr Štefánek   - člen komise
Mgr. Ilona Sedláková   - členka komise
Elena Tichá Deliosová   - členka komise
JUDr. Michaela Dumbrovská +420 542 526 301
dumbrovska@brno-stred.cz
KDU-ČSL členka komise
Bc. Jiří Hofr    - člen komise
JUDr. Kristýna Fuchsová   - členka komise
Dr. Ing. Karen Kylbergerová kylbergerova@brno-stred.cz bez pol. příslušnosti,
zvolena za SPD
členka komise
Mgr. Lenka Brodzáková   - členka komise
Ing. Jan Jedelský   - člen komise
Mgr. Jan Mandát +420 542 526 304
mandat@brno-stred.cz
politická příslušnost: ODS, zvolen za ODS s podporou Svobodných člen komise
Mgr. David Oplatek oplatek@brno-stred.cz Zelení člen komise
Hana Christ +420 542 526 321
hana.christ@brno-stred.cz
  tajemnice komise

 

Důležité odkazy