Zastupitelstvo městské části Brno-střed 2014–2018

Zastupitelstvo městské části Brno-střed je volený orgán, který rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti městské části Brno-střed. Práva a povinnosti Zastupitelstva městské části Brno-střed vycházejí ze zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále Statutu města Brna a dalších příslušných legislativních norem. Jednání Zastupitelstva městské části Brno-střed upravuje Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-střed.

Harmonogram zasedání ZMČ BS na rok 2018

Začátek zasedání v 16:00 hod.

  • 13.12. 2017
  • 14. 02. 2018
  • 21. 03. 2018
  • 02. 05. 2018
  • 20. 06. 2018
  • 19. 09. 2018

Změny v navržených termínech jsou ve smyslu § 103, odst. 5 zákona č.128/2000 Sb., o obcích vyhrazeny.

Důležité odkazy