Vedení radnice 2014–2018

Bc. Martin Landa
starosta, politická příslušnost: bez pol. příslušnosti, zvolen za Žít Brno

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti ve věci správy majetku a ve věcech stanovených pro funkci starosty zákonem o obcích.

JUDr. Michaela Dumbrovská
1. místostarostrka, politická příslušnost: KDU-ČSL

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti v oblasti bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky.

Jiří Švachula
2. místostarosta, politická příslušnost: ANO 2011

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti v oblasti investic a správy bytových domů.

Mgr. Jasna Flamiková
3. místostarostka, politická příslušnost: SZ

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti v oblasti životního prostředí, obchodu, dopravy a služeb.

Ing. Martin Schwab
4. místostarosta, politická příslušnost: ANO 2011

Zabezpečuje konkrétní úkoly v samostatné působnosti v oblasti ekonomické, rozpočtu a financí.

Důležité odkazy