SLOŽENÍ 2010–2014

jméno a přijmení rok
nar.
polititická
příslušnost
funkce
Bezvodová Natálie 1970 ČSSD Člen RMČ
Uvolněný člen ZMČ - předseda finančního výboru
Ing. Bílek Bohumil 1947 KDU-ČSL  
Ing. Blahutová Hana 1962 nestraník  
JUDr. Blažek Pavel 1969 ODS  
JUDr. Bradáč Otakar 1970 ODS Druhý místostarosta
Bundálek Martin 1951 ODS  
JUDr. Dumbrovská Michaela 1957 KDU-ČSL  
Mgr. Flamiková Jasna 1969 SZ  
RNDr. Gaillyová Yvonna, CSc. 1955 SZ  
Havlíček Karel 1971 ČSSD  
Hauser Petr 1952 ČSSD  
RNDr. Hollan Jan, Ph.D. 1955 SZ  
Hráček Jiří 1986 KSČM  
MUDr. Hrubá Dagmar 1938 ODS  
PhDr. Jilčík Tomáš 1948 ČSSD  
Ing. Kadeřábek Filip 1969 TOP09  
JUDr. Kerndl Robert 1971 ODS Člen RMČ
Kinzel Ivan 1945 ČSSD

Uvolněný člen ZMČ pro věci sociální, zdravotní a občanské záležitosti, národnostní menšiny a oblast IPRM

Kolajová Božena 1949 ČSSD Člen RMČ
Ing. Kotěra Roman 1977 ODS  
RNDr. Eva Kramářová, Ph.D. 1960 TOP09  
Kříž Aleš 1961 KSČM  
Ing. Kyselka Igor, CSc. 1963 KDU-ČSL  
Mgr. Bc. Macurová Ladislava 1970 ODS Člen RMČ
Ing.arch. Mencl Vojtěch 1970 ODS Uvolněný člen ZMČ pro územní plán a rozvoj obce
JUDr. Moravec Ivan 1973 ODS  
Neveselý Roman 1969 ODS  
Pazdírek Dušan 1953 ČSSD  
PhDr. Pazdírek Jan 1944    
Mgr. Řezáč Ivo 1965 ČSSD Třetí místostarosta
Mgr. Sázavský Pavel, MBA 1963 ČSSD 1. místostarosta
Soukalová Věra 1954 TOP09 Uvolněný člen ZMČ - předseda kontrolního výboru
Souralová Marie 1951 ČSSD Člen RMČ
Ing. Bc. Straka Bohumil, Ph.D. 1971 TOP09  
Světlík Miloš 1956 TOP09  
Mgr. Libor Šťástka 1974 ODS Starosta
Toman Bedřich 1964 ČSSD  
Ing. Urubek Pavel 1979 TOP09  
Václavík Ondřej 1978 TOP09  
Vaníček Miroslav 1973 ODS  
JUDr. Vaňková Markéta 1977 ODS Člen RMČ,
Uvolněný člen ZMČ pro věci organizační a právní, životní prostředí, mládež, kulturu a sport
Ing. Viskot Marek 1976    
MUDr. Weinberger Vojtěch 1951 KDU-ČSL  
Zechmeister Jindřich 1986 ČSSD Člen RMČ
Mgr. Zeman Jaroslav 1984 TOP09  

Důležité odkazy