Uvolnění členové ZMČ 2010–2014

ING. ARCH. VOJTĚCH MENCL (ODS)

uvolněný člen ZMČ pro územní plán a rozvoj obce

IVAN KINZEL (ČSSD)

uvolněný člen ZMČ pro věci sociální, zdravotní a občanské záležitosti, národnostní menšiny a oblast IPRM

JUDR. MARKÉTA VAŇKOVÁ (ODS)

uvolněný člen ZMČ pro věci organizační a právní, životní prostředí, mládež, kulturu a sport

NATÁLIE BEZVODOVÁ (ČSSD)

uvolněný člen ZMČ - předseda finančního výboru

VĚRA SOUKALOVÁ (TOP 09)

uvolněný člen ZMČ - předseda kontrolního výboru

Důležité odkazy