Komise životního prostředí

Popis činnosti komise:

 • Iniciuje, případně zpracovává podklady k návrhům vyhlášek v oblasti životního prostředí.
 • Předkládá návrhy na zlepšení životního prostředí.
 • Předkládá návrhy a vyjadřuje se k záměrům úprav veřejných prostranství – ploch veřejné zeleně řešených v kompetenci MČ BS.
 • Projednává návrhy a podněty z ostatních komisí RMČ BS v oblasti své působnosti a zaujímá k nim své stanovisko.
 • Vyjadřuje se k návrhu zabezpečení sjízdnosti komunikací v MČ BS v zimním období.
 • Vyjadřuje se ke koncepci životního prostředí statutárního města Brna a MČ BS.
 • Vyjadřuje se ke koncepci odpadového hospodářství zpracované statutárním městem Brnem.
 • Projednává a vydává stanoviska k investičním i ostatním záměrům, dotýkajících se problematiky životního prostředí.
 • Zpracovává podklady pro RMČ BS.
 • Vydává stanoviska k žádostem o poskytnutí finančních prostředků v oblasti životního prostředí.
 • Projednává a navrhuje RMČ BS řešení v oblastech:
  a) způsob údržby komunikací, včetně cyklistických stezek a silniční vegetace,
  b) zimní údržba.
 • Posuzuje návrhy v oblasti zajišťování čistoty a veřejného pořádku na území MČ BS.
 • Spolupracuje s Odborem životního prostředí ÚMČ BS.
   

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
JUDr. Jan Čebiš cebis@brno-stred.cz ANO předseda komise
Mgr. Martin Landa   bez politické příslušnost místopředseda  komise
RNDr. Miroslav Kubásek   ANO člen komise
Ing. Bohumil Bílek bilek@brno-stred.cz KDU-ČSL člen komise
Mgr. Ing. Jiří Kohoutek   KDU-ČSL člen komise
Marek Duchaň   TOP 09 člen komise
Martin Bundálek bundalek@brno-stred.cz ODS člen komise
Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D.   SPD (Moravané) člen komise
PhDr. Filip Havlíček havlicek@brno-stred.cz Piráti člen komise
Mgr. Jasna Flamiková flamikova@brno-stred.cz Zelení členka komise
Ing. Petr Štefánek stefanek@brno-stred.cz ODS člen komise
Bc. Tereza Chytilová +420 542 526 165
tereza.chytilova@brno-stred.cz
- tajemnice komise

 

Důležité odkazy