Komise výstavby a územního plánování

Popis činnosti komise:

  • Projednává záležitosti územně plánovacího procesu.
  • Předkládá RMČ BS návrh, podněty a připomínky k řešení otázek na úseku výstavby a územního rozvoje.
  • Vyjadřuje se ke koncepcím rozvoje města či MČ BS.
  • Vyjadřuje se k rozvojovým koncepcím energetických systémů na území MČ BS.
  • Projednává návrhy a podněty z ostatních komisí v oblasti své působnosti a zaujímá k nim stanovisko.
  • Shromažďuje a projednává záměry, projekty a připomínky týkající se Strategického plánu rozvoje MČ BS a projektových záměrů, které je možné podpořit z externích zdrojů financí.
     

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Ing. Martin Schwab
schwab@brno-stred.cz
ANO předseda komise
MUDr. Ondřej Ráček   ANO místopředseda komise
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. chvatal@brno-stred.cz KDU-ČSL člen komise
Ing. arch. Róbert Semančík   KDU-ČSL člen komise
Marek Pavelka   TOP09 člen komise
Martin Ondrouch   ODS člen komise
Jana Macháčková   ODS členka komise
Dr. Ing. Karen Kylbergerová   bez politické příslušnosti členka komise
Akad. arch. Tomáš Kotas koras@brno-stred.cz SPD člen komise
PhDr. Filip Havlíček havlicek@brno-stred.cz Piráti člen komise
Mgr. David Oplatek oplatek@brno-stred.cz Zelení člen komise
Ing. arch. Gabriel Kurtis kurtis@brno-stred.cz ŽTB člen komise
Ing. Monika Hofmanová +420 542 526 412
monika.hofmanova@brno-stred.cz
- tajemnice komise

 

Důležité odkazy