Komise výstavby a územního plánování

Popis činnosti komise:

  • Projednává záležitosti územně plánovacího procesu.
  • Předkládá RMČ BS návrh, podněty a připomínky k řešení otázek na úseku výstavby a územního rozvoje.
  • Vyjadřuje se ke koncepcím rozvoje města či MČ BS.
  • Vyjadřuje se k rozvojovým koncepcím energetických systémů na území MČ BS.
  • Projednává návrhy a podněty z ostatních komisí v oblasti své působnosti a zaujímá k nim stanovisko.
  • Shromažďuje a projednává záměry, projekty a připomínky týkající se Strategického plánu rozvoje MČ BS a projektových záměrů, které je možné podpořit z externích zdrojů financí.
     

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Ing. Martin Schwab
schwab@brno-stred.cz
ANO předseda komise
Ondřej Ráček     místopředseda komise
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. chvatal@brno-stred.cz KDU-ČSL člen komise
Róbert Semančík     člen komise
Marek Pavelka   TOP09 člen komise
Martin Ondrouch     člen komise
Karen Kylbergerová     členka komise
ak. arch. Tomáš Kotas koras@brno-stred.cz SPD člen komise
PhDr. Filip Havlíček havlicek@brno-stred.cz Piráti člen komise
Mgr. David Oplatek oplatek@brno-stred.cz Zelení člen komise
Ing. arch. Gabriel Kurtis kurtis@brno-stred.cz ŽTB člen komise
Ing. Monika Hofmanová +420 542 526 412
monika.hofmanova@brno-stred.cz
  tajemnice komise

 

Důležité odkazy