Komise pro oblast sociální, zdravotní a občanských záležitostí

Popis činnosti komise:

  • Vyjadřuje se k řešení otázek bydlení žadatelů s nízkými příjmy bez potřeby komplexní sociální podpory, či žadatelů v tíživé sociální situaci o obecní byt.
  • Vyjadřuje se k záměru výstavby DPS, sociálních zařízení a jiných zařízení.
  • Vyjadřuje se k žádostem o poskytnutí finančních příspěvků nestátním subjektům, nadačním fondům apod.
  • Spolupracuje s Odborem sociálním a zdravotním ÚMČ BS v oblasti občanských obřadů.
  • Vyjadřuje se k žádostem o vyhrazená parkovací stání pro držitele ZTP, ZTP/P.
  • Iniciuje činnosti a předkládá vlastní podněty a podněty Odboru sociálního a zdravotního RMČ BS v oblasti sociální a zdravotní.
     

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Ing. Pavel Studeník +420 542 526 325
studenik@brno-stred.cz
KDU-ČSL předseda komise
Mgr. Martina Černá   - členka komise
MUDr. Vojtěch Weinberger   KDU-ČSL člen komise
Mgr. Jindra Wojtková   KDU-ČSL členka komise
Mgr. Jan Sedláček   ANO člen komise
PhDr. Jan Pazdírek   ANO člen komise
Michaela Klabusayová     členka komise
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.   - člen komise
Zdenka Nováková   ODS členka komise
Akop Chodžajan   SPD člen komise
Mgr. Markéta Strakošová   Zelení členka komise
BcA. Petr Kalousek kalousek@brno-stred.cz ŽTB člen komise
Gabriela Kotěrová, DiS. +420 542 526 219
gabriela.koterova@brno-stred.cz
  tajemnice komise

 

Důležité odkazy