Komise pro oblast sociální, zdravotní a občanských záležitostí

Popis činnosti komise:

  • Vyjadřuje se k řešení otázek bydlení žadatelů s nízkými příjmy bez potřeby komplexní sociální podpory, či žadatelů v tíživé sociální situaci o obecní byt.
  • Vyjadřuje se k záměru výstavby DPS, sociálních zařízení a jiných zařízení.
  • Vyjadřuje se k žádostem o poskytnutí finančních příspěvků nestátním subjektům, nadačním fondům apod.
  • Spolupracuje s Odborem sociálním a zdravotním ÚMČ BS v oblasti občanských obřadů.
  • Vyjadřuje se k žádostem o vyhrazená parkovací stání pro držitele ZTP, ZTP/P.
  • Iniciuje činnosti a předkládá vlastní podněty a podněty Odboru sociálního a zdravotního RMČ BS v oblasti sociální a zdravotní.
     

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Ing. Bohumil Bílek bilek@brno-stred.cz KDU-ČSL předseda komise
Mgr. Martina Černá   STAN místopředsedkyně komise
MUDr. Vojtěch Weinberger   KDU-ČSL člen komise
Mgr. Jindra Wojtková   KDU-ČSL členka komise
Mgr. Jan Sedláček   ANO člen komise
PhDr. Jan Pazdírek   ANO člen komise
MUDr. Michaela Klabusayová   ODS členka komise
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.   TOP09 člen komise
Zdenka Nováková   ODS členka komise
Akop Chodžajan   SPD člen komise
Mgr. Markéta Strakošová   Zelení členka komise
BcA. Petr Kalousek kalousek@brno-stred.cz ŽTB člen komise
Mgr. Ph.D. Monika Lukášová Spilková spilkova@brno-stred.cz Piráti členka komise
Gabriela Kotěrová, DiS. +420 542 526 219
gabriela.koterova@brno-stred.cz
- tajemnice komise

 

Důležité odkazy