Komise pro odpis nedobytných pohledávek

Popis činnosti komise:

u pohledávek souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor vzniklých za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených městské části Brno-střed, tj. pohledávek vzniklých v rámci samostatné působnosti městské části Brno-střed, ve výši nad 50.000 Kč:

  • Vyhodnocuje vhodnost pohledávek k odpisu.
  • Prošetřuje vzniklé škody a podává návrhy na způsob likvidace.
     

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Mgr. Bc. Ladislava Macurová macurova@brno-stred.cz ODS předsedkyně komise
Bc. Ing. Miroslav Dvořák, CSc.   KDU-ČSL místopředseda komise
PhDr. Jan Pazdírek   ANO člen komise
RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.   ANO člen komise
Petr Bráblík   KDU-ČSL člen komise
Mgr. Michaela Patočková   SPD členka komise
Mgr. Jasna Flamiková   Zelení členka komise
Mgr. David Oplatek oplatek@brno-stred.cz Zelení člen komise
Mgr. Pavel Žára, M.A   ODS člen komise
Ing. Igor Kyselka, CSc.   KDU-ČSL člen komise
Mgr. Bc.Tomáš Řepa, Ph.D.   bez politické příslušnosti člen komise
Radka Šumberová, DiS. +420 542 526 276
radka.sumberova@brno-stred.cz
  tejemnice komise

Důležité odkazy