Komise pro kulturu a cestovní ruch

Popis činnosti komise:

 • Navrhuje podporu kulturních akcí se vztahem k MČ BS.
 • Spolupracuje na přípravě kulturních akcí na území MČ BS.
 • Spolupracuje s kulturními institucemi.
 • Navrhuje propagaci a prezentaci kulturních hodnot, vztahujících se k území MČ BS.
 • Činí kroky k podpoře cestovního ruchu na území MČ BS.
 • Doporučuje RMČ BS poskytování dotací do 50 000,- Kč v jednotlivých případech a poskytování daru do 20 000,- Kč souhrnně za rozpočtové období spolkům a jiným právnickým nebo fyzickým osobám na akce v oblasti kultury.
 • Spolupracuje s ostatními komisemi RMČ BS ve věcech v její působnosti a s Finančním výborem ZMČ BS.
 • Spolupracuje s Odborem ekonomickým ÚMČ BS ve věcech finančních a rozpočtových.
 • Spolupracuje s Odborem školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ BS.
 • Spolupracuje s určenými zaměstnanci zařazenými do ÚMČ BS pověřenými oblastí kultury a přijímáním žádostí o dotace a dary.
   

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Libor Zabloudil zabloudil@brno-stred.cz bez politické příslušnosti, STAN předseda komise
Mgr. Ilona Sedláková sedlakova@brno-stred.cz ANO místopředsedkyně komise
Mag. Art. Ondřej Můčka   KDU-ČSL člen komise
Mgr. Miriam Kolářová   KDU-ČSL členka komise
RNDr. Miroslav Sedláček   ANO člen komise
Štefan Kuman   ANO člen komise
Mgr. Damir Solak solak@brno-stred.cz ODS člen komise
Mgr. Pavel Žára M.A.   ODS člen komise
Roman Freimuth freimuth@brno-stred.cz SPD člen komise
Mgr. Ph.D. Monika Lukášová Spilková spilkova@brno-stred.cz Piráti členka komise
Martin Reiner reiner@brno-stred.cz ŽTB člen komise
Olga Kučerová +420 770 149 296
olga.kucerova@brno-stred.cz
- tajemnice komise

 

Důležité odkazy