Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod

Popis činnosti komise:

 • Projednává návrhy právních norem vydávaných statutárním městem Brnem (obecně závazné vyhlášky, nařízení, apod.) dle své působnosti, zejména v oblasti zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a Tržního řádu.
 • Zabývá se bezpečnostní situaci v MČ BS.
 • Zabývá se problematikou dodržování veřejného pořádku a průběžně vyhodnocuje a navrhuje opatření k ochraně veřejného pořádku (např. rušení nočního klidu).
 • Zabývá se vývojem kriminality na konkrétních místech v rámci MČ BS a navrhuje možná řešení pro předcházení negativního dopadu na bezpečnostní situaci, veřejný pořádek a občanské soužití.
 • Informuje RMČ BS o existenci negativních jevů v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku.
 • Navrhuje ve spolupráci s ÚMČ BS způsoby ekonomicky a společensky žádoucího využití svěřeného majetku MČ BS v oblasti služeb.
 • Navrhuje lokality tržišť MČ BS.
 • Projednává a posuzuje veškeré otázky související se sítí obchodů a služeb na území MČ BS.
 • Navrhuje naléhavé požadavky na využití nebytových prostor v domech svěřených MČ BS pro obchod a služby, a to na základě vlastních pozorování a odůvodněných požadavků obyvatel.
 • Projednává problematiku restauračních zahrádek na území MČ BS.
   

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Ing. Zdeněk Machů machu@brno-stred.cz ANO předseda komise
Ing. Karel Marhan   ANO místopředseda komise
Antonín Páviš     člen komise
Martina Černá     členka komise
Marek Pavelka   TOP09 člen komise
Bc. Michal Lepka lepka@brno-stred.cz ODS člen komise
Martin Bundálek bundalek@brno-stred.cz ODS člen komise
Akop Chodžajan   SPD člen komise
Petr Springinsfeld springinsfeld@brno-stred.cz Piráti člen komise
BcA. Petr Kalousek kalousek@brno-stred.cz ŽTB člen komise
Mgr. Damir Solak solak@brno-stred.cz ODS člen komise
Ing. Igor Kyselka, CSc.     člen komise
Světlana Weiss +420 542 526 311
svetlana.weiss@brno-stred.cz
  tajemnice komise

 

Důležité odkazy