Komise majetková

Popis činnosti komise:

  • Předkládá RMČ BS návrhy, podněty a připomínky k řešení otázek spojených s dispozicemi s obecním nemovitým majetkem, jak se svěřeným MČ BS tak i s nesvěřeným MČ BS (např. prodej, pronájem, výpůjčka, dar, věcné břemeno).
  • Vyjadřuje se k otázkám spojeným s veškerými dispozicemi s obecním nemovitým majetkem.
  • Zpracovává stanoviska k podkladovým materiálům a návrhům, předkládaným Odborem majetku ÚMČ BS k projednání v RMČ BS a ZMČ BS.
  • Podává konkrétní návrhy na dispozici s majetkem svěřeným MČ BS (podmínky dispozice, finanční plnění).
  • Vyjadřuje se k majetkovým vztahům, vážícím se k obecním bytovým domům.
  • Doporučuje výběr budoucích nájemců a nabyvatelů.
  • Uplatňuje návrhy a podněty komisí RMČ BS, a to v oblasti své působnosti.
     

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Ing. Ivo Komárek +420 542 526 240
komarek@brno-stred.cz
ODS předseda komise
Mgr. Vítězslav Herosch herosh@brno-stred.cz ANO místopředseda komise
Tomáš Ferby   ODS člen komise
Ing. Bc Miroslav Dvořák   KDU-ČSL člen komise
Mgr. Josef Valenta   KDU-ČSL člen komise
Radim Štěpánek   ANO člen komise
ak. arch. Tomáš Kotas koras@brno-stred.cz SPD člen komise
Jiří Pertl pertl@brno-stred.cz Piráti člen komise
Ing. arch. Radim Horák horak@brno-stred.cz ŽTB člen komise
Martin Bundálek bundalek@brno-stred.cz ODS člen komise
Ludmila Oulehlová +420 542 526 301
oulehlova@brno-stred.cz
ANO členka komise
Mgr. Marta Sukupová +420 542 526 361
marta.sukupova@brno-stred.cz
- tajemnice komise

Důležité odkazy