Komise legislativní a organizační

Popis činnosti komise:

  • Projednává návrhy na změny a doplnění vnitřních předpisů ÚMČ BS, případně návrhy nových vnitřních předpisů ÚMČ BS (např. organizační řád, směrnice, pokyny, jednací řády).
  • Projednává návrhy metodik a obecných pravidel přijímaných MČ BS, případně na změny a doplnění těchto metodik a obecných pravidel.
  • Vyjadřuje se k návrhům právních norem vydávaných statutárním městem Brnem (obecně závazné vyhlášky, nařízení).
  • Navrhuje vzorová znění smluvních dokumentů uzavíraných MČ BS.
  • Vyjadřuje se k návrhům a žádostem externích subjektů v právních záležitostech.
  • Projednává návrhy předložené předsedou jiné komise RMČ BS, doplněné o vyjádření právníka příslušného odboru ÚMČ BS, v případě, že projednávaný bod je závislý na posouzení právní otázky.
     

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Mgr. Ilona Sedláková sedlakova@brno-stred.cz ANO předsedkyně komise
Mgr. Damir Solak solak@brno-stred.cz ODS místopředseda komise
Jan Oulehla   ODS člen komise
Mgr. Martin Silnica   TOP09 člen komise
Diana Chodžajanová chodzajanova@brno-stred.cz SPD členka komise
JUDr. Jan Čebiš cebis@brno-stred.cz ANO člen komise
JUDr. Michaela Dumbrovská   KDU-ČSL členka komise
Mgr. Tomáš Juriga   STAN člen komise
Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. spilkova@brno-stred.cz Piráti členka komise
JUDr. Michal Závodský   Zelení člen komise
Ing. Bc. Michaela Fojtíková +420 542 526 314
michaela.fojtikova@brno-stred.cz
- tajemnice komise

 

Důležité odkazy