Komise dopravy

Popis činnosti komise:

 • Projednává a doporučuje RMČ BS roční plán oprav komunikací.
 • Doporučuje RMČ BS návrhy na změnu dopravního značení na území MČ BS.
 • Navrhuje ve spolupráci s orgány ÚMČ BS způsoby ekonomicky a společensky žádoucího využití svěřeného majetku MČ BS v oblasti dopravy.
 • Vyjadřuje se k liniovým stavbám na území MČ BS.
 • Projednává a předkládá RMČ BS návrhy v oblastech:
  a) opravy chodníků a silnic,
  b) dopravní značení, umístění semaforů,
  c) jednosměrné ulice,
  d) časomíry, zastávky,
  e) způsob údržby komunikací,
  f) cyklistické stezky – budování, údržba.
 • Vyjadřuje se k návrhům v oblasti organizace individuální a hromadné dopravy a k navrhovaným změnám v dopravě na území MČ BS.
 • Spolupracuje s Odborem dopravy ÚMČ BS.
   

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Bc. Michal Lepka lepka@brno-stred.cz ODS předseda komise
Mgr. Jan Mandát, LL.M. +420 542 526 304
mandat@brno-stred.cz
ODS místopředseda komise
Ing. Petr Štefánek stefanek@brno-stred.cz ODS člen komise
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. chvatal@brno-stred.cz KDU-ČSL člen komise
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. +420 542 526 302
vrubel@brno-stred.cz
KDU-ČSL člen komise
Ing. Karel Marhan   ANO člen komise
Ing. Zdeněk Machů machu@brno-stred.cz ANO člen komise
Roman Freimuth freimuth@brno-stred.cz SPD člen komise
MUDr. Ondřej Ráček   ANO člen komise
PhDr. Filip Havlíček havlicek@brno-stred.cz Piráti člen komise
Mgr. Jasna Flamiková flamikova@brno-stred.cz Zelení členka komise
Ing. arch. Gabriel Kurtis kurtis@brno-stred.cz ŽTB člen komise
Ing. Bc. Michaela Fojtíková +420 542 526 314
michaela.fojtikova@brno-stred.cz
- tajemnice komise

 

Důležité odkazy