Komise dislokační

Popis činnosti komise:

  • Projednává výběr žadatelů o pronájem nebytových prostorů a uzavření nájemních smluv k nebytovým prostorům v domech svěřených MČ BS.
  • Projednává záležitosti související se vznikem, změnou a zánikem nájemních vztahů.
  • Projednává další záležitosti v rámci samostatné působnosti týkající se pronájmu nebytových prostorů v domech svěřených MČ BS.
     

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce

Ing. Ivo Komárek

+420 542 526 240
komarek@brno-stred.cz

ODS předseda komise
Ing. Jan Jedelský jedelsky@brno-stred.cz TOP 09 místopředseda komise
Ing. Roman Kotěra +420 542 526 305
kotera@brno-stred.cz
ODS člen komise
Bc. Jiří Hofr hofr@brno-stred.cz KDU-ČSL člen komise
Lukáš Moravec   KDU-ČSL člen komise
PhDr. Jan Pazdírek   ANO člen komise

Elena Tichá Deliosová

  ANO členka komise
Roman Freimuth freimuth@brno-stred.cz SPD člen komise

Petr Springinsfeld

springinsfeld@brno-stred.cz Piráti člen komise

Petr Kalousek

kalousek@brno-stred.cz ŽTB člen komise
Ing. Pavel Studeník studenik@brno-stred.cz KDU-ČSL člen komise

Štefan Kuman

  ANO člen komise
Martina Skalická +420 542 526 272
martina.skalicka@brno-stred.cz
- tajemnice komise

 

Důležité odkazy