Komise bytová

Popis činnosti komise:

  • Projednává výběr žadatelů o pronájem bytů a uzavření nájemních smluv k bytům v domech svěřených MČ BS.
  • Projednává prodloužení nájemních smluv k bytům v domech svěřených MČ BS.
  • Projednává záležitosti související se vznikem, změnou a zánikem nájemních vztahů.
  • Projednává a vyjadřuje se ve věcech prodeje, popř. odsvěření domů svěřených MČ BS.
  • Projednává další záležitosti v rámci samostatné působnosti týkající se pronájmu bytů v domech svěřených MČ BS.
     

Složení komise:

jméno a příjmení kontakt polit. přísluš. funkce
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. +420 542 526 302
vrubel@brno-stred.cz
KDU-ČSL předseda komise
Ing. Pavel Studeník +420 542 526 325
studenik@brno-stred.cz
KDU-ČSL místopředseda komise
JUDr. Michaela Dumbrovská   KDU-ČSL členka komise
Bc. Robin Němec robin.nemec340@gmail.com ODS člen komise
Drahomíra Hrdinová   TOP09 členka komise
Mgr. Vítězslav Herosch herosh@brno-stred.cz ANO člen komise
Elena Tichá Deliosová   ANO členka komise
Diana Chodžajanová chodzajanova@brno-stred.cz SPD členka komise
Ing. Tomáš Psota, MBA psota@brno-stred.cz Piráti člen komise
Mgr. David Oplatek oplatek@brno-stred.cz Zelení člen komise
JUDr. Kristýna Fuchsová fuchsova@brno-stred.cz bez politické příslušnosti členka komise
Hana Christ +420 542 526 312
hana.christ@brno-stred.cz
- tajemnice komise

 

Důležité odkazy