O městské části

Brno-střed je od roku 1990 jednou z 29 brněnských městských částí. Jak už název napovídá, rozkládá se uprostřed města po obou březích řeky Svratky a západně od řeky Svitavy. Má rozlohu 15 kilometrů čtverečních a do určité míry leží na území, které se kryje s původním městem Brnem v letech 1850–1919, takzvané Vnitřní Brno. Je nejlidnatější z městských částí Brna.

Městská část Brno-střed je přirozeným turistickým, kulturním, vzdělanostním a obchodním centrem jihomoravské metropole. Nachází se zde většina významných brněnských památek, mnoho škol včetně univerzit, kulturní a volnočasová zařízení, veletržní areál, ubytovací kapacity, nákupní centra, bezpočet restaurací a dalších služeb. Leží tu také vlakové a autobusové nádraží. Nachází se zde rovněž ústřední brněnský hřbitov, který je svou rozlohou největší v České republice. 

Aktivity úřadu

Městská část Brno-střed je zřizovatelem téměř čtyřiceti příspěvkových organizací. Jde o více než tři desítky mateřských a základních škol a školních jídelen, dále o Sportovní a rekreační areál Kraví hora, který provozuje stejnojmenný plavecký areál, wellness centrum, hokejovou halu a kluziště. Další významnou příspěvkovkou organizací je kulturní a vzdělávací středisko Kávéeska, pod které spadá Divadlo Polárka, Klub Leitnerova, Centrum volného času Botanka a Volnočasové centrum Vojtova.

Pro své obyvatele pořádá radnice městské části Brno-střed společenské, vzdělávací, volnočasové či sportovní akce. Velké oblibě se těší zejména tržiště na Zelném trhu, vánoční a velikonoční trhy, gastronomické slavnosti, letní kino na nádvoří radnice, festival Uprostřed, akce Otevřená radnice nebo přehlídka práce integrovanného záchranného systému na Kraví hoře.

Zeleň, občanský sektor, správa bytů

Prioritou městské části Brno-střed je péče o veřejnou zeleň a o významné parkové plochy, jako jsou parky na Moravském náměstí, Obilním trhu, na náměstí 28. října, na Kraví hoře či u Anthroposu. Současně jsou nemalé finanční částky a péče vynakládány na revitalizaci a údržbu dětských hřišť a herních prvků. 

Pro spolkovou činnost a setkávání slouží kluby seniorů. Pro seniory také radnice připravuje kurzy výuky práce na počítači, slavnostní setkání při oslavě významných životních jubileí a prostřednictvím příspěvkové organizace Kávéeska řadu volnočasových, kulturních a vzdělávacích programů.

Další významnou aktivitou radnice je podpora občanských aktivit a neziskového sektoru, a to jak prostřednictvím dotací, tak formou propagační či organizační pomoci.

K zásadním povinnostem městské části patří též správa poměrně velkého bytového fondu, spolupráce s městskou policí na zajištění bezpečnosti a ochrany majetku a čištění a úklid komunikací.

Pro zajištění informačního servisu občanů jsou provozovány webové stránky, sociální sítě a vydáván Zpravodaj městské části Brno-střed.

Důležité odkazy