Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel tohoto webu, Úřad městské části Brno-střed, se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace „Webové stránky ÚMČ Brno-střed“ v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na doménu www.brno-stred.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedenými předpisy a s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, s výjimkami uvedenými níže.

Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe, případně některý z alternativních prohlížečů.
Některé dokumenty formátu PDF, mohou být bez strojově čitelné vrstvy. Jedná se o starší dokumenty a dokumenty, u kterých není provozovatel jejich původcem (dokumenty externích subjektů).

Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech DOC, DOCX, XLS, XLSX a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů, které jsou součástí kancelářských balíků (MS Office, Libre Office, Open Office).

V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. K prohlížení těchto dokumentů lze rovněž zdarma stáhnout  Acrobat Reader, Word Viewer, Excel Viewer, PPTX Viewer.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 25. 12. 2020 na základě vlastního posouzení provedeného Úřadem městské části Brno-střed. Při vypracování tohoto prohlášení byl použit metodický pokyn MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikaci a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat provozovateli webu na adresu:

Úřad městské části Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
podatelna.stred@brno.cz

Ostatní sdělení

Obsah a text webové prezentace je vytvořen jako responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení monitoru a velikosti mobilních zařízení.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Důležité odkazy