30. října 2019

Pozvánka na 9. veřejné zasedání zastupitelstva městské části Brno-střed (6. 11. 2019)

Zveme občany na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 6. 11. 2019 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Hovory s občany
 4. Změna ve členství Kontrolního výboru ZMČ BS
 5. Rozpočtové opatření č. 25 na rok 2019
 6. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 910, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
 7. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1465, k.ú. Staré Brno (Nové Sady)
 8. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 3643/10, k.ú. Černá Pole (Lidická)
 9. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 69/3, k.ú. Staré Brno (Pellicova)
 10. Dispozice s majetkem - Prodej Lidická 69 
 11. Dispozice s majetkem - Prodej Jana Uhra 1 
 12. Dispozice s majetkem - Prodej, odsvěření domu Milady Horákové 19/ nám. 28. října 1
 13. Dispozice s majetkem - Prodej, odsvěření domu Milady Horákové 17
 14. Dispozice s majetkem - Odsvěření domu Mlýnská 26
 15. Dispozice s majetkem - Pellicova 11
 16. Dispozice s vymezenou obecní nebytovou jednotkou (Nové sady 22)
 17. Prodej obecní vymezené jednotky č. 110/6 (Křenová 23)
 18. Uzavření dohody o narovnání
 19. Žádost o prominutí pohledávky - Vídeňská, Brno
 20. Žádost o prominutí pohledávky - Zelný trh 21, Brno
 21. Žádost o vzdání se práva - Bratislavská 40, Brno
 22. Návrh změn Územního Plánu města Brna 2019 
 23. Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o spádových obvodech škol - novelizace 2019
 24. Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 21/2018, o místních poplatcích
 25. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 26. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS 
 27. Kontrola usnesení ZMČ BS
 28. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 29. Závěr

MATERIÁLY K 9. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Odkazy uvozené ikonou PDFjsou odkazy na soubory typu PDF.
Typ PDF je univerzálně použitelný formát dokumentů, který je určen především k tisku, prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a tisknout jej lze např. v programu Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských a grafických programech (např. OpenOffice.org). Je doporučován k použití na webu.


Důležité odkazy