9. září 2015

Pozvánka na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (16. 9. 2015)

Zveme občany na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 16. 9. 2015 v 16:00 hod. ve Společenském centru radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

Program:

 1. Zahájení
  • Volba ověřovatelů zápisu
  • Kontrola zápisu z minulého zasedání ZMČ BS
 2. Projednání a schválení programu ZMČ BS
 3. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 575, k.ú. Staré Brno (Hlinky)
 4. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 784, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
 5. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 903, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
 6. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 844, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
 7. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.č. 1596 v k.ú.Veveří (Dřevařská 31, 33)
 8. Prodej obecní vymezené jednotky (Gallašova 6 – byt č. 30)
 9. Prodej obecní vymezené jednotky  (Grmelova 6 – byt č. 7,14)
 10. Prodej obecní vymezené jednotky  (J.Uhra 29 – byt č. 18)
 11. Prodej obecních vymezených jednotek  - (Křenová 23 – jednotka č. 110/2, č. 110/8, č. 110/10 a č. 110/11)
 12. Prodej obecních vymezených jednotek - (Solniční 8 – jednotka č. 145/11 a č. 145/19)
 13. Prodej obecních vymezených jednotek  - (Solniční 8 – jednotka č. 145/6, č. 145/12, č. 145/13 a č. 145/10)
 14. Prodej obecní vymezené jednotky  (Solniční 8 – jednotka č.145/7)
 15. Prodej obecní vymezené jednotky (Zahradnická 21 – byt 19)
 16. Finanční neinvestiční transfer - Dům umění města Brna, p.o., IČ: 00101486
 17. Finanční neinvestiční transfer - A KLUBY ČR, o.p.s., IČ: 26221268 - Prevence rodin ohrožených sociální vyloučeností
 18. Finanční neinvestiční transfer - ARETE, spolek, IČ: 22723463
 19. Finanční neinvestiční transfer - Diakonie ČCE, IČ: 48515752
 20. Finanční neinvestiční transfer - Společnost Podané ruce o.p.s., IČ: 60557621
 21. Finanční neinvestiční transfer - Ruka pro život, o.p.s., IČ: 27017699
 22. Finanční neinvestiční transfer - Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o., IČ: 27681866 – Terénní odlehčovací služba
 23. Finanční neinvestiční transfer - Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o., IČ: 27681866 – Terénní osobní asistence
 24. Finanční neinvestiční transfer - TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, spolek, IČ: 00557650
 25. Finanční neinvestiční transfer - TJ STADION BRNO, IČ: 00531839
 26. Finanční neinvestiční transfer - TyfloCentrum Brno, o.p.s., IČ: 26223210
 27. Finanční neinvestiční transfer - Tyfloservis, o.p.s., Brno, IČ: 26200481
 28. Návrh OZV statutárního města Brna č. ./2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna
 29. Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2015
 30. Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2015
 31. Rozpočtové opatření č. 16 na rok 2015
 32. Návrh rozpočtového výhledu na období 2017 – 2021
 33. Postoupení pohledávky – Květinářská 2, Brno, nebytový prostor č. 102
 34. Postoupení pohledávky – Moravské nám. 14a, Brno, nebytový prostor č. 101
 35. Žádost o prominutí pohledávky - Nádražní 4, Brno
 36. Hovory s občany(zahájení vždy v 17:00 hod. bez ohledu na průběh zasedání ZMČ BS)
 37. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 38. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS      
 39. Kontrola usnesení ZMČ BS
 40. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ BS
 41. Závěr


Martin Landa, v. r.
starosta MČ Brno–střed

 


MATERIÁLY K 8. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED:

 

Důležité odkazy