4. září 2019

Pozvánka na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (11. 9. 2019)

Zveme občany na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu
dne 11. 9. 2019 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Hovory s občany
 4. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2019
 5. Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2019
 6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-střed na období 2021-2025
 7. Žádost o navýšení dotace na zvláštní matriku
 8. Armáda spásy, z. s. - žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na jiný účel určený žadatelem v žádosti
 9. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 875/2, k.ú. Štýřice (Kamenná)
 10. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 377/23,24,40, 50; 1191/31, k.ú. Trnitá (Hladíkova)
 11. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 867, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
 12. Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Gallašova 8)
 13. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Hlinky 25/Výstavní 24) - II.
 14. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Hlinky 25/Výstavní 24) - XVI.
 15. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Špitálka 18a)
 16. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Špitálka 18) – IX.
 17. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Špitálka 18) – XII.
 18. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Špitálka 18) – XIV.
 19. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Špitálka 18) – XV.
 20. Návrh prodeje obecní vymezené jednotky č. 494/8 (Vinohrady 26)
 21. Prodej obecní vymezené jednotky č. 59/1 (Grmelova 6)
 22. Prodej obecní vymezené jednotky č. 59/13 (Grmelova 6)
 23. Prodej obecní vymezené jednotky č. 589/9 (Nové sady 22a)
 24. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Vysoká 2)
 25. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 1493 a 1494, k.ú. Staré Brno (Bezručova 9)
 26. Podmínky nabídkového řízení – prodej obecní vymezené jednotky č. 145/14 (Solniční 8)
 27. Podmínky nabídkového řízení – prodej obecní vymezené jednotky č. 145/15 (Solniční 8)
 28. Žádost o prominutí pohledávky – Solniční 11, Brno
 29. Žádost o uzavření dohody o splátkách – Kobližná 15, Brno
 30. Žádost o uzavření dohody o splátkách - Kopečná 9, Brno
 31. Žádost o prominutí pohledávky - nebytový prostor č. 101, Zámečnická 8, Brno
 32. Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích
 33. Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu
 34. Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů
 35. Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 19/2017, týkající se úpravy konkrétních podmínek spalování suchých rostlinných materiálů na území MČ BS
 36. Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna
 37. Návrh na pojmenování - Park Danuše Muzikářové
 38. Změny v jednacím řádu ZMČ BS
 39. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 40. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 41. Kontrola usnesení ZMČ BS
 42. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 43. Závěr

MATERIÁLY K 8. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Odkazy uvozené ikonou Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, jsou odkazy na soubory typu PDF.
Typ PDF je univerzálně použitelný formát dokumentů, který je určen především k tisku, prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a tisknout jej lze např. v programu Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských a grafických programech (např. OpenOffice.org). Je doporučován k použití na webu.


Důležité odkazy