8. února 2023

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (15. 2. 2023)

Zveme občany na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 15. 2. 2023 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Hovory s občany
 4. Dispozice s majetkem - /3/23/ Předkupní právo p.č. 835, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
 5. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Botanická 7, 9, 11)
 6. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Dřevařská 31, 33)
 7. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Gallašova 4) - XXII
 8. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Gallašova 4) - XXXIII
 9. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Gallašova 8) - X
 10. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Gorkého 9)
 11. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Jana Uhra 6) - VI
 12. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Nerudova 5)
 13. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Sokolská 6)
 14. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Solniční 8) - XVI
 15. Dispozice s obecní vymezenou bytovou jednotkou (Křížkovského 19) - III
 16. Dispozice s obecní vymezenou bytovou jednotkou (Stojanova 9)
 17. Dispozice - záměr prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 628, k.ú. Veveří (Stojanova 9)
 18. Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 561/1, k.ú. Štýřice (Grmelova 8)
 19. Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 837/1 k.ú. Stránice (Bílého 13)
 20. Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 1595 a p.č. 1596, k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33)
 21. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 990 a p.č. 994/1, k.ú. Veveří (Jana Uhra 6)
 22. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 1054 a p.č. 1055, k.ú. Staré Brno (Pellicova 21)
 23. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - III
 24. Dispozice s majetkem - Návrh na přijetí majetku nepatrné hodnoty – řízení o pozůstalosti – hotovost, podíl na pozemku p.č. 12011, k.ú. Šitbořice
 25. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2023
 26. Žádost o vzdání se práva na úhradu - Stavební 9, Brno
 27. Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu
 28. Odměňování neuvolněných členů ZMČ BS
 29. Prominutí části nájemného u nebytových prostor svěřených MČ Brno-střed, které představuje zvýšení o inflaci za rok 2022
 30. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 31. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 32. Kontrola usnesení ZMČ BS
 33. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 34. Závěr   

 

MATERIÁLY K 3. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Důležité odkazy