13. června 2018

Pozvánka na 29. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (20. 6. 2018)

Zveme občany na 29. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed , které se koná ve středu dne  20. 6. 2018 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Hovory s občany
 4. Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2018
 5. Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2018
 6. Rozpočtové opatření č. 16 na rok 2018
 7. Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2018
 8. Návrh závěrečného účtu za rok 2017
 9. Účetní závěrka za rok 2017
 10. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2018
 11. Fond adopce veřejné zeleně
 12. Změna názvu Fondu zaměstnavatele na Sociální fond
 13. Dispozice s majetkem - Prodej Solniční 11/Česká 23
 14. Dispozice s majetkem - Prodej Masarykova 6
 15. Dispozice s majetkem - Prodej Masarykova 14
 16. Dispozice s majetkem - Prodej Kapucínské náměstí 7
 17. Dispozice s majetkem - Prodej Květinářská 2/Masarykova 18
 18. Dispozice s majetkem - Prodej Průchodní 1/Radnická 7
 19. Dispozice s majetkem - Prodej Průchodní 2/Radnická 9
 20. Dispozice s majetkem - Prodej Vlhká 10
 21. Dispozice s majetkem - Prodej Poříčí 37
 22. Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Vinohrady 26)
 23. Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Nové Sady 22a)
 24. Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 6) – II.
 25. Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6) – IX.
 26. Prodej obecní vymezené jednotky (Grmelova 6) – XV.
 27. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Solniční 8) – I.
 28. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Solniční 8) – II.
 29. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Solniční 8) – III.
 30. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Solniční 8) – IV.
 31. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Gallašova 4) – I.
 32. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Gallašova 4) – II.
 33. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Grmelova 8)
 34. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Vysoká 2)
 35. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Mášova 19)
 36. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Tučkova 12)
 37. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.1265, k.ú. Veveří (Botanická 14)
 38. Záměr převodu – prodej spoluvlastnického podílu na pozemku (Čápkova 17, 19)
 39. Podmínky nabídkového řízení – prodej obecní vymezené jednotky č. 110/6 (Křenová 23)
 40. Podmínky nabídkového řízení – prodej obecní vymezené jednotky č. 110/9 (Křenová 23)
 41. Úprava nájemného z bytu - služební byty
 42. ŠJ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
 43. ŠJ Brno, Pellicova 4, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
 44. ŠJ Brno, Horní 16, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
 45. ŠJ Brno, Kounicova 30, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
 46. ŠJ Brno, Úvoz 55, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
 47. ŠJ Brno, Nádvorní 1, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
 48. Prominutí pohledávky - nebytový prostor č. 104, Cejl 35, Brno
 49. PV Orlí 22/24, Brno, byt č. 4 - odpuštění smluvní pokuty
 50. Návrh na pojmenování Uličky Kurta Gödela
 51. Stanovení počtu členů ZMČ BS a RMČ BS pro volební období 2018-2022
 52. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR
 53. Petice "Za zachování genia loci na Červeném kopci a v Kamenné čtvrti"
 54. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 55. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 56. Kontrola usnesení ZMČ BS
 57. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 58. Závěr
 

Martin Landa
starosta MČ Brno–střed

 


MATERIÁLY K 29. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Odkazy uvozené ikonou Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, jsou odkazy na soubory typu PDF.
Typ PDF je univerzálně použitelný formát dokumentů, který je určen především k tisku, prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a tisknout jej lze např. v programu Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských a grafických programech (např. OpenOffice.org). Je doporučován k použití na webu.


 

Důležité odkazy