7. září 2022

Pozvánka na 27. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (14. 9. 2022)

Zveme občany na 27. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 14. 9. 2022 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Hovory s občany
 4. Dispozice s majetkem - Návrh na přijetí majetku nepatrné hodnoty – řízení o pozůstalosti – hotovost, podíly na pozemcích v k.ú. Kounické Předměstí
 5. Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Úvoz 59a) – XVI
 6. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Zahradnická 21)
 7. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - II(a)
 8. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) – III(a)
 9. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - VI
 10. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - VIII
 11. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - X
 12. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - XII
 13. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - XV(c)
 14. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - XVIII
 15. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2022
 16. Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2022
 17. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-střed na období 2024-2028
 18. Úprava rozpočtu Sociálního fondu
 19. Žádost o vzdání se práva na úhradu zaplaceného nájemného - Bratislavská 40, Brno
 20. Žádost o vzdání se práva na úhradu - Kobližná 11, Brno
 21. Žádost o uzavření dohody o splátkách - Jánská 16, Brno
 22. Prominutí dluhu - nebytový prostor č. 103, Kounicova 42, Brno
 23. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2021, o místních poplatcích
 24. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 25. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 26. Kontrola usnesení ZMČ BS
 27. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 28. Závěr

 

MATERIÁLY K 27. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Důležité odkazy