15. června 2022

Pozvánka na 26. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (22. 6. 2022)

Zveme občany na 26. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 22. 6. 2022 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Hovory s občany
 4. Dispozice s majetkem - Návrh na přijetí majetku nepatrné hodnoty – řízení o pozůstalosti – k.ú. Černovice
 5. Dispozice s majetkem - Návrh na přijetí majetku nepatrné hodnoty – řízení o pozůstalosti – k.ú. Bučovice
 6. Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Gallašova 4)
 7. Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Solniční 8) - XVI
 8. Dispozice s obecní vymezenou bytovou jednotkou (Špitálka 18a) – VIII – návrh dalšího postupu
 9. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - I
 10. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - III(c)
 11. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - IV
 12. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - IV(b)
 13. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - V
 14. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - V(a)
 15. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - VI
 16. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - VII
 17. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - X
 18. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - XI
 19. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - XIII
 20. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - XVI
 21. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - VIII
 22. Účetní závěrka za rok 2021
 23. Návrh závěrečného účtu za rok 2021
 24. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2022
 25. Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2022
 26. Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2022
 27. BK Skokani Brno, z. s. - žádost o poskytnutí dotace v rámci programu Sport, vzdělávací a volnočasové aktivity, 2. kolo 2022
 28. Úprava Pravidel pronájmu bytů v městské části Brno-střed
 29. Žádost o uzavření soudního smíru - Kopečná 9, Brno
 30. Žádost o vzdání se práva na úhradu zaplaceného nájemného - Bratislavská 40, Brno
 31. Žádost o uzavření dohody o narovnání - Stavební 9, Brno
 32. Rais Engineering Services s.r.o. – Dohoda o narovnání
 33. Kotlářská 11 - Dohoda o narovnání
 34. Věcný dar - Art protis
 35. Stanovení počtu členů ZMČ BS a RMČ BS pro volební období 2022-2026
 36. Směrnice č. 42 - Směrnice na evidenci, vymáhání a odpis pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor
 37. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky SNMČ BS
 38. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 39. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 40. Kontrola usnesení ZMČ BS
 41. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 42. Závěr

 

MATERIÁLY K 26. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Důležité odkazy