6. dubna 2022

Pozvánka na 25. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (13. 4. 2022)

Zveme občany na 25. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 13. 4. 2022 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Hovory s občany
 4. Námitka proti zápisu z 23. zasedání ZMČ BS
 5. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 420, k.ú. Zábrdovice (Francouzská)
 6. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1618/2, k.ú. Staré Brno (Náplavka)
 7. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Gallašova 4) - XVI
 8. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Pellicova 13a) - I
 9. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Vojtova 21) - I
 10. Návrh prodeje vymezené obecní bytové jednotky (Gallašova 8) - X
 11. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - III
 12. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - VI
 13. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - XII
 14. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - IV
 15. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - XIII
 16. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - XV
 17. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 1595 a p.č. 1596, k.ú. Veveří (Dřevařská 31,33) - XXIV
 18. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2021
 19. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2022
 20. Sokolská župa Jana Máchala - žádost o poskytnutí dotace na jiný účel určený žadatelem v žádosti (Individuální dotace)
 21. Žádost o uzavření dohody o splátkách - Křídlovická 57, Brno
 22. Prominutí dluhu - nebytový prostor č. 102, Zámečnická 8, Brno
 23. Dohody o narovnání v rámci trestního řízení ve věci "STOKA II."
 24. Návrh na pojmenování - ul. Bohuslava Fuchse, ul. Georga Placzka
 25. Návrh obecně závazné vyhlášky o postupu při budování komunikační infrastruktury
 26. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
 27. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu
 28. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 29/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky
 29. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2011
 30. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 31. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 32. Kontrola usnesení ZMČ BS
 33. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 34. Závěr

 

MATERIÁLY K 25. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Důležité odkazy