6. září 2017

Pozvánka na 23. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (13. 9. 2017)

Zveme občany na 23. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 13. 9. 2017 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu                                                                                    
 3. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Křenová 23) - II.
 4. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Soukenická 8) - II.
 5. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Soukenická 8) - VI.
 6. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Soukenická 8) - VII.
 7. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Soukenická 8) - VIII.
 8. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Jana Uhra 6) - II.
 9. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Grohova 49)
 10. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Gallašova 8)
 11. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Nové Sady 22)
 12. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1265, k.ú. Veveří (Botanická 14)
 13. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 1493 a 1494, k.ú. Staré Brno (Bezručova 9)
 14. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1066/1, k.ú. Staré Brno (Pellicova 13a)
 15. Dispozice s majetkem - Prodej Kamenná 5
 16. Dispozice s majetkem - Prodej Botanická 66, 68
 17. Dispozice s majetkem - Prodej Lidická 10
 18. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2017
 19. Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2017
 20. Úprava plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2017
 21. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-střed na období 2019-2023
 22. Pronájem bytů
 23. Žádost o prominutí pohledávky – Česká 14, Brno
 24. Žádost o prominutí pohledávky – Křídlovická 57, Brno
 25. Žádost o uzavření dohody o splátkách - Kobližná 15, Brno
 26. Žádost o uzavření dohody o splátkách – Vídeňská 36, Brno
 27. PV Konečného nám. 4, Brno - žádost o odpuštění smluvní pokuty
 28. Změna Územního plánu města Brna - B28/07-II, MČ Brno-sever, k.ú. Zábrdovice
 29. Žádost o udělení souhlasu s provozem kasina (společnost SLOT Group, a.s.) a souhlasu s provozováním živých her (společnost Paradise Casino Admiral, a.s.)
 30. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna 
 31. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně
 32. Hovory s občany
 33. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
 34. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 35. Kontrola usnesení ZMČ BS
 36. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 37. Závěr

MATERIÁLY K 23. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Odkazy uvozené ikonou Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, jsou odkazy na soubory typu PDF.
Typ PDF je univerzálně použitelný formát dokumentů, který je určen především k tisku, prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a tisknout jej lze např. v programu Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských a grafických programech (např. OpenOffice.org). Je doporučován k použití na webu.


 

Důležité odkazy