26. října 2021

Pozvánka na 22. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (3. 11. 2021)

Zveme občany na 22. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 3. 11. 2021 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Hovory s občany
 4. Rozpočtové opatření č. 25 na rok 2021
 5. Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2021
 6. Volba člena Finančního výboru ZMČ BS
 7. Dispozice s majetkem - Vyklizení, odsvěření Dornych 25a
 8. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 740/6, k.ú. Veveří (Rybkova)
 9. Dispozice s majetkem - Porušené předkupní právo p.č. 836, p.č. 837, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)
 10. Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Gallašova 8)
 11. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 1595, p.č. 1596, k.ú. Veveří (Dřevařská 31,33)
 12. Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49)
 13. Návrh prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 561/2, p.č. 562, p.č. 563, k.ú. Štýřice (Grmelova 6)
 14. Návrh prodeje vymezené obecní bytové jednotky (Vojtova 21)
 15. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Mášova 19)
 16. Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Grmelova 6) – IV - elektronická aukce
 17. Brněnský sedmnáctý, z. s. - Žádost o poskytnutí dotace na jiný účel určený žadatelem v žádosti 
 18. Orel jednota Brno-Masarykova čtvrť - Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu SPORT, VZDĚLÁVACÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, 5. kolo 2021 
 19. Za sklem, o. s. - Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu SPORT, VZDĚLÁVACÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, 5. kolo 2021 
 20. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - nebytový prostor č. 102, Biskupská 3, Brno
 21. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - nebytový prostor č. 102, Kobližná 13, Brno
 22. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - nebytový prostor č. 101, Kobližná 13, Brno
 23. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - nebytový prostor č. 102, Moravské náměstí 12, Brno
 24. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - nebytový prostor č. 102, Pekařská 25, Brno (I. část)
 25. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - nebytový prostor č. 201, Pekařská 25, Brno (II. část)
 26. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - nebytový prostor č. 202, Pekařská 25, Brno (III. část)
 27. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - nebytový prostor č. 101, Starobrněnská 7, Brno
 28. Obecně závazné vyhlášky o spádových obvodech škol
 29. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích
 30. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
 31. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS 
 32. Kontrola usnesení ZMČ BS
 33. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
 34. Závěr
   

MATERIÁLY K 22. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Důležité odkazy