8. září 2021

Pozvánka na 21. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (15. 9. 2021)

Zveme občany na 21. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 15. 9. 2021 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

PROGRAM:

 1. Zahájení    
 2. Projednání a schválení programu    
 3. Hovory s občany    
 4. Dispozice s majetkem - Vyklizení, odsvěření Dornych 25a    
 5. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 901, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť)    
 6. Dispozice s majetkem - Předkupní právo p.č. 1837/23 k.ú. Štýřice (Stráň)    
 7. Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou (Pellicova 21)    
 8. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Gallašova 4)    
 9. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Mášova 19)    
 10. Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Pellicova 13a)     
 11. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6 a 616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - I    
 12. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2021    
 13. Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2021    
 14. Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2021    
 15. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-střed na období 2023-2027    
 16. BK Skokani Brno, z. s. - Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu SPORT, VZDĚLÁVACÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVTIY, 4. kolo 2021    
 17. Půdní vestavba – PV Lidická 15, Brno – prominutí smluvní pokuty a poplatků z prodlení    
 18. Návrh soudního smíru BRNOHAUS s.r.o. (dříve ŠTUK HELMA s.r.o.)    
 19. Změna ZL - ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - dodatek č. 2 k ZL    
 20. Změna ZL - ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o., ŠJ Brno, Úvoz 55, p.o.     
 21. Žádost o prominutí dluhu - Kounicova 42, Brno    
 22. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu – Kounicova 43, Brno (I. část)    
 23. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu – Kounicova 43, Brno (II. část)    
 24. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - Křížová 6, Brno (I. část)    
 25. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - Křížová 6, Brno (II.část)    
 26. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - Milady Horákové 1a, Brno    
 27. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - nebytový prostor č. 101, Dornych 25a, Brno    
 28. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - Jánská 16, Brno    
 29. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - Solniční 8, Brno
 30. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - Žižkova 2, Brno a Konečného náměstí 4, Brno (I. část)
 31. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - Žižkova 2, Brno a Konečného náměstí 4, Brno (II. část)
 32. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - nebytový prostor č. 101, Anenská 8, Brno
 33. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - nebytový prostor č. 101, Konečného náměstí 5, Brno
 34. Žádost o vzdání se práva - Kapucínské náměstí 7, Brno (I. část)    
 35. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - Kapucínské náměstí 7, Brno (II. část)    
 36. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - Milady Horákové 19, Brno    
 37. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - Solniční 3a, Brno    
 38. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - Pekařská 54, Brno (I. část)    
 39. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - Pekařská 54, Brno (II. část)    
 40. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - Václavská 7, Brno (I. část)    
 41. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - Václavská 7, Brno (II.část)    
 42. Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - Orlí 22, Brno    
 43. Žádost o vzdání se práva - nebytový prostor č. 102, Veselá 2, Brno    
 44. Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území statutárního města Brna    
 45. Dohoda o narovnání v rámci trestního řízení ve věci "STOKA II."    
 46. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS    
 47. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS     
 48. Kontrola usnesení ZMČ BS    
 49. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS    
 50. Závěr   

 

MATERIÁLY K 21. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Důležité odkazy