26. dubna 2017

Pozvánka na 21. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (3. 5. 2017)

Zveme občany na 21. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 3. 5. 2017 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení programu
  3. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017
  4. Dispozice s majetkem /16/409/ - Prodej Úvoz 23
  5. Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 561/2, 562, 563, k.ú. Štýřice (Grmelova 6) - I.
  6. Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 561/2, 562, 563, k.ú. Štýřice (Grmelova 6) - II.
  7. Návrh prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 561/2, 562, 563, k.ú. Štýřice (Grmelova 6) - III.
  8. Vypořádání spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1429, k.ú. Veveří (Mezírka 9)
  9. Žádost o prominutí pohledávky - Dornych 29, Brno
  10. Provozování hazardních her na území MČ Brno-střed
  11. Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, o nočním klidu
  12. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
  13. OZV č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně
  14. Petice za přejmenování parku Hvězdička na park Eugena Horvátha
  15. Zrušení Správy nemovitostí městské části Brno-střed, příspěvkové organizace a zřízení organizační složky Správa nemovitostí městské části Brno-střed
  16. Hovory s občany
  17. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
  18. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS
  19. Kontrola usnesení ZMČ BS
  20. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
  21. Závěr


Martin Landa

starosta MČ Brno–střed


MATERIÁLY K 21. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Odkazy uvozené ikonou Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, jsou odkazy na soubory typu PDF.
Typ PDF je univerzálně použitelný formát dokumentů, který je určen především k tisku, prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a tisknout jej lze např. v programu Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských a grafických programech (např. OpenOffice.org). Je doporučován k použití na webu.


 

Důležité odkazy