30. června 2021

Pozvánka na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (7. 7. 2021)

Zveme občany na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 7. 7. 2021 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení programu
  3. Hovory s občany
  4. Pomoc obcím postižených tornádem (živelní pohromou) na území Jihomoravského kraje
  5. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
  6. Závěr

 

MATERIÁLY K 20. ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-STŘED

Důležité odkazy